+31 6 38191193 info@jegezondebaan.nl

Privacy Verklaring AVG

JeGezondeBaan neemt de privacy van persoonsgegevens serieus en gaat zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.

 

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met het privacybeleid van JeGezondeBaan.
Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt!

www.jegezondebaan.nl
November 2018

Bescherming Persoonsgegevens nemen de privacy van persoonsgegevens serieus.

Jegezondebaan.nl zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.

JeGezondeBaan verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

 

Over JeGezondeBaan

 

Jegezondebaan.nl wordt beheerd door Rob van Kesteren.

Mijn gegevens zijn:
Jegezondebaan.nl
Korte Akker 152
6651WT Druten

KvK: 64037193

 

Welke gegevens verzamelt JeGezondeBaan?

 

Wanneer je je aanmeld via het contactformulier en je dit invult met jouw gegevens. JeGezondeBaan verwerkt alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam
  • e-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Straat en huisnummer
  • Postcode en woonplaats

Met welk doel gebruikt JeGezondeBaan de persoonsgegevens?

 

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Je voornaam en e-mailadres gebruikt JeGezondeBaan voor het verzenden van informatie aangaande coachopdrachten betreft het coaching programma. JeGezondeBaan doet dit alleen met de gegevens die verkregen zijn via het aanmeldformulier waarbij er na overeenstemming van een coaching traject ook een disclaimer vooraf dient te worden ingevuld.
  • Je voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij het aanmeldformulier / disclaimer voor een aanvraag coaching traject en/of invullen van het contactformulier, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken en/of te antwoorden op de contactaanvraag/coaching vraag. JeGezondeBaan slaat deze gegevens op in de eigen administratie en zal je eenmalig een e-mail sturen om toestemming te vragen om te  voldoen aan de Wet AVG. Bij geen toestemming worden deze gegevens aan het einde van elke maand verwijderd. Op de desbetreffende formulieren staat dit ook aangegeven.

 

Jouw gegevens op JeGezondeBaan.nl

 

Wanneer je je hebt aangemeld voor een intakegesprek (wandelend) voor coaching traject, een contactformulier hebt ingevuld of een offerte hebt ontvangen en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je te allen tijde weer uitschrijven door contact met JeGezondeBaan op te nemen door middel van een mail te versturen of te bellen.

Je e-mailadres wordt meteen uit het bestand van JeGezondeBaan verwijderd en zal niet worden bewaard.

Je persoonsgegevens worden opgeslagen in het e-mailsysteem van JeGezondeBaan.nl.

 

Links

 

Op de website van JeGezondeBaan zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten Jegezondebaan.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

 

Bewaartermijn

 

JeGezondeBaan bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in het boekhoud- en CRM systeem bewaart JeGezondeBaan tenminste 7 jaar, onder andere om aan al de wettelijke verplichting te voldoen waar JeGezondeBaan aan moet voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door JeGezondeBaan verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor JeGezondeBaan verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

Rechten

 

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna JeGezondeBaan je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens JeGezondeBaan van jou verwerkt, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je JeGezondeBaan schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

JeGezondeBaan zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@jegezondebaan.nl

 

Wijzigingen

 

JeGezondeBaan behoud ten allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.

De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.